Hình thức vận chuyển

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Ngày đăng tin: 25-04-2018

Chính sách vận chuyển của Lugbro

ĐƠN HÀNG CHỨA SẢN PHẨM VALI
  Giá sản phẩm lugbro <1,5tr Giá sản phẩm vali >=1,5tr
Nội thành HCM + HN Nội thành: 30k
Ngoại thành: 50k
Freeship
Tỉnh thành khác 100-150-200k Freeship
Lưu ý
+ Trường hợp đơn hàng có 3 size khác nhau, tính phí vận chuyển cho 1 sản phẩm size lớn nhất. 
+ Đơn hàng 2 size giống nhau thì tính vận chuyển của 2 size cộng lại.
+ Các khu vực bắt đầu bằng Quận thì được tính là nội thành, huyện được tính là ngoại thành. Với các khu vực ngoại thành nhưng phí sử dụng Ahamove <50k thì tính phí vận chuyển cho khách hàng như khu vực nội thành.
ĐƠN HÀNG KHÔNG CHỨA SẢN PHẨM VALI
  Tổng Đơn hàng <400k Tổng đơn hàng >400k
Nội thành HCM + HN 20k Freeship
Ngoại thành + Tỉnh thành khác 40k Freeship