Chính sách đổi trả hàng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Ngày đăng tin: 25-04-2018

Chính sách đổi trả sản phẩm tại lugbro.com

Điều kiện + Sản phẩm mua tại  lugbro.com trực tiếp tại siêu thị hoặc mua online
+ Sản phẩm được mua trong vòng 365 ngày
+ Sản phẩm còn trong tình trạng ban đầu, đầy đủ tem, nhãn mác
+ Sản phẩm chưa qua sử dụng
+ Sản phẩm bị lỗi cho nhà sản xuất
+ Sản phẩm phải còn mới, không bị dơ bẩn - trầy xước
+ Sản phẩm mua online tại  lugbro.com, không áp dụng TRẢ trong trường hợp khách hàng mua trực tiếp tại siêu thị
+ Sản phẩm được mua trong vòng 365 ngày
+ Sản phẩm còn trong tình trạng ban đầu chưa qua sử dụng 
+ Sản phẩm phải còn mới, không bị dơ bẩn - trầy xước
+ Sản phẩm bị lỗi cho nhà sản xuất
Sản phẩm không được Đổi - Trả + Sản phẩm đã qua sử dụng
+ Sản phẩm không phải do  lugbro.com bán ra
+ Lỗi do người sử dụng, ngoài những lỗi do nhà sản xuất
+ Các sản phẩm trong chương trình khuyến mãi, giảm giá không áp dụng đổi trả
+ Sản phẩm mua trực tiếp tại siêu thị chỉ được đổi chứ không được trả
+ Sản phẩm không phải do  lugbro.com bán ra
+ Sản phẩm đã qua sử dụng
+ Lỗi do người sử dụng, ngoài những Lỗi do nhà Sản xuất
+ Các sản phẩm trong chương trình khuyến mãi, giảm giá không áp dụng đổi trả
Hình thức Đổi - Trả Đối sản phẩm khác bằng hoặc cao hơn giá của sản phẩm muốn đổi Mia.vn nhận lại sản phẩm và hoàn lại tiền bằng số với tiền khách hàng đã mua sản phẩm đó
Cách đổi - trả sản phẩm mới Cách 1: Đổi sản phẩm trực tiếp tại bất kì Cửa hàng nào thuộc hệ thống  lugbro.com

 
Cách 1: Đổi sản phẩm trực tiếp tại bất kì Cửa hàng nào thuộc hệ thống  lugbro.com