Tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Lương thưởng hấp dẫn – Thỏa thuận khi phỏng vấn số lượng cần tuyển : 2 nhân viên chính thức Được hưởng lương, trợ cấp, thưởng theo quy định pháp luật và quy..

TUYỂN THƯ KÝ KINH DOANH

Lương thưởng hấp dẫn – Thỏa thuận khi phỏng vấn số lượng cần tuyển : 1 nhân viên chính thức Được hưởng lương, trợ cấp, thưởng theo quy định pháp luật và quy..

TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Lương thưởng hấp dẫn – Thỏa thuận khi phỏng vấn số lượng cần tuyển : 2 nhân viên chính thức Được hưởng lương, trợ cấp, thưởng theo quy định pháp luật và quy..

TUYỂN NHÂN VIÊN MAKETING ONLINE

Lương thưởng hấp dẫn – Thỏa thuận khi phỏng vấn số lượng cần tuyển : 2 nhân viên chính thức Được hưởng lương, trợ cấp, thưởng theo quy định pháp luật và quy..

TUYỂN NHÂN VIÊN IT

Lương thưởng hấp dẫn – Thỏa thuận khi phỏng vấn số lượng : 1 nhân viên chính thức Được hưởng lương, trợ cấp, thưởng theo quy định pháp luật và quy chế tài..

TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN Lương thưởng hấp dẫn – Thỏa thuận khi phỏng vấn Được hưởng lương, trợ cấp, thưởng theo quy định pháp luật và quy chế tài chính của..